برندینگ Branding تمام روش هایی است که شما تصویری از محصول، خدمت و یا شرکت شما را در ذهن و چشم مخاطبانتان و یا مشتریان ایجاد می کنید.

برندسازی یا برندینگ (Branding) فرآیندی منظم است که برای ایجاد آگاهی و افزایش وفاداری مشتری استفاده می¬شود. هدف اصلی از برندسازی یک محصول، خدمت یا سازمان ایجاد ذهنیت و چشم انداز نسبت به تجارت خود در مشتریان است، تا جاییکه رفع نیازهای خود را در گرو مراجعه به شما بدانند.

برندینگ به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شود که برای شناساندن برند و نام تجاری شما به مشتریان انجام می‌شود. یکی از بهترین فعالیت‌ها در جهت برندینگ، برگزاری ایونت است.

درواقع در تحقیقی که در سال 2015 انجام شده است، مشخص شده که افزایش برندینگ، اولین تاثیر ایونت‌ها در رونق کسب و کارها است که 81 درصد برگزارکنندگان از آن انتظار دارند. در طول ایونت شما این فرصت را دارید که از حالت «تنها یک اسم بودن» خارج شده و یک هویت فیزیکی از خودتان ایجاد کنید. شما می‌توانید بخش‌های مختلف مجتمع تجاریتان را به مشتریان معرفی کرده و نشان دهید مراجعه و خرید از شما چطور می‌تواند به نفع آنها باشد.

شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا

نقش اقلام تبلیغاتی در روز رویداد 

هدف ما از برندینگ محل برگزاری ایونت این است که مخاطبان ما از بدو ورود به محل برگزاری درگیر برند ما توسط اقلام POSM و سایر ابزار برندینگ مانند رول آپ ها ، پاپ آپ ها ، پرچم های تشریفاتی و رومیزی، لیبل های برندد شده برای اقلام خوراکی و غیره، سازه های برندد شده که نماد محصول و یا اسم ما باشند، تا بتوانیم برند و نام خود را به صورت بلند مدت در ذهن مشتریان و مخاطبان خود جای دهیم.

نقش هدایا در برندینگ

• دادن هدایای تبلیغاتی در روز ایونت ، یکی از بهترین راه ها برای برندسازی است.
• دادن هدیه به شرکت کنندگان رویداد، نوعی تشکر از حضور آنها در رویداد است.
• هدایای تبلیغاتی، یکی از بهترین ابزارها برای وفادار کردن مشتریان است.
• افراد معمولا هدایای تبلیغاتی مختلف را به عنوان یادگاری نگه می دارند و یک ابزار پایدار برای بازاریابی است.
• یک هدیه تبلیغاتی تا مدتها بعد از اتمام ایونت ، همایش و سمینار، برای شما کار تبلیغات و بازاریابی را انجام می دهد.
به همین دلیل است که دادن هدایای تبلیغاتی در همایش ها و رویدادها، یکی از اثربخش‌ترین و عالی ترین ابزارها برای تاثیرگذاری روی مشتریان و افزایش فروش است.